Kadra

PRACOWNICY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ŻUROMINIE 

DYREKTOR – mgr Małgorzata Orłowska
 

KADRA PEDAGOGICZNA:

 • mgr Małgorzata Kamińska
 • mgr Marzena Sarnecka
 • mgr Joanna Bukowska
 • mgr Ilona Szczech
 • mgr Jolanta Wrzosek
 • mgr Ewa Michalik
 • mgr Joanna Górka
 • mgr Marlena Narewska

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • mgr Magdalena Fall – nauczyciel rytmiki
 • mgr Sebastian Ziółkowski -nauczyciel  języka angielskiego
 • mgr Marzena Kwiatkowska – nauczyciel religii
 • mgr Małgorzata Wiśniewska – logopeda
 • mgr Małgorzata Żydlewska – psycholog
 • mgr Katarzyna Lotarska – pedagog specjalny

PRACOWNICY ADMINISTRACJI:

 • mgr Katarzyna Szydłowska – główna księgowa
 • Maria Mróz – ref. ds. gospodarczych

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 • Zuzanna Szydłowska
 • Joanna Kalkowska
 • Eugeniusz Stankiewicz


PRACOWNICY BLOKU ŻYWIENIOWEGO:

 • Katarzyna Gulczyńska – główna kucharka
 • Urszula Karpińska – pomoc kucharki
Skip to content