Oferta

Samorządowe Przedszkole nr 1 w Żurominie, ul. Wyzwolenia 14

Przedszkole zlokalizowane jest w piętrowym budynku, do którego przylega plac zabaw wyposażony w urządzenia sportowo-rekreacyjne. Teren przedszkola jest bezpieczny oddalony od głównych ulic. 

Sale w placówce są jasne, kolorowe i przestronne. Znajdujący się w nich sprzęt i zabawki dostosowane są do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. W bieżącej pracy wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt multimedialny – dywan i tablice interaktywne.                

Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 16.30.

Dyrektorem placówki jest pani Małgorzata Orłowska.

W placówce zatrudnionych jest 14 nauczycieli, 5 pracowników obsługi oraz 2 pracowników administracyjno-biurowych.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe:

 • rytmika,
 • język angielski,
 • religia.

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole zapewnia zajęcia z:

 • psychologiem,
 • pedagogiem specjalnym,
 • logopedą,
 • terapeutą pedagogicznym.

W przedszkolu organizowane są konkursy, teatrzyki, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz imprezy okolicznościowe.

KADRA

 • ciepły stosunek do dziecka
 • rodzinna atmosfera
 • wiarygodność, doświadczenie, życzliwa współpraca z rodzicami
 • wysoka kultura osobista personelu
 • realizacja zadań programowych dostosowanych do możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci
 • atrakcyjne formy pracy
 • ustawiczne doskonalenie kadry pedagogicznej

TRADYCJE

 • Dzień Przedszkolaka
 • Mikołajki
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • I Dzień Wiosny
 • Dzień Matki
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie Sześciolatków
Skip to content