Współpraca

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SPOŁECZNYM

Nawiązanie współpracy z nadleśnictwem.

 • Wycieczka na Ekologiczną ścieżkę zdrowia.
 • Zajęcia z leśnikiem o przygotowaniu zwierząt do zimy.
 • Poszukiwanie śladów zwierząt na śniegu.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Żurominie.

 • Zapoznanie z pracą policjanta i zasadami ruchu drogowego.

Współpraca z Powiatowo – Miejską Biblioteką Publiczną w Żurominie.

 • Lekcja biblioteczna.
 •  
 • Przygotowanie inscenizacji.
 • Tworzenie prac plastycznych w oparciu o literaturę dziecięcą.

 

Współpraca z instytucjami reprezentującymi służbę zdrowia.

 • Spotkania z ratownikiem medycznym: poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy, zwiedzanie karetki pogotowia.
 • Wycieczka do apteki – poznanie pracy farmaceuty.

Nawiązanie współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

 • Propagowanie akcji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Udział w akcji „Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami”

 Współpraca z jednostką Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.

 • Poznanie podstaw udzielenia pierwszej pomocy.
 • Zapoznanie dzieci z pracą strażaka.

 Współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury.

 Współpraca z Zespołem Szkół Nr 1 w Żurominie.

 • Zwiedzanie budynku szkoły. Ułatwienie dzieciom przekroczenia pierwszy raz progu szkolnego.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • zebrania grupowe,
 • spotkania integracyjne,
 • uroczystości przedszkolne,
 • kontakty indywidualne,

działalność Rady Rodziców. 

Skip to content